MED KUNSKAPEN I FÖRARSÄTET

Vi som arbetar här har samma uppdrag: Att se till att du och dina kunder får det ni behöver, när det behövs. För att kunna lösa det räcker det inte med bilar; bakom ett väl utfört uppdrag finns alltid kunniga och engagerade människor. Oavsett hur stort eller litet uppdraget är strävar vi...

ALLA UPPDRAG ÄR LIKA VIKTIGA

De uppdrag vi utför spänner från enstaka körningar, till helchartrade bilar på långa kontrakt. Oavsett vilket uppdrag du har, är vi säkra på att uppdraget är viktigt för dig. Och då är det viktigt för oss också.

ATT LEVERERA UTSLÄPP ÄR INTE KVALITET

Vår bransch har på grund av sin natur en negativ påverkan på miljön. Än så länge finns tyvärr inte eldrivna schaktekipage. Men just därför arbetar vi hårt med att få ner vår miljöpåverkan så långt som möjligt.

Söker du nån?

Här hittar du kontaktinformation till alla på GLC. Om du inte vet vem som är bäst lämpad för att ta hand om ditt ärende ring 031-727 30 00 eller maila kontakt@glc.se så slussar vi dig rätt.
Nyheter |

Anläggning & renhållning

Thermo & Distribution

Tung & Special

Drivmedel

Flytt & Magasinering

Privat

Nyheter

GLC bygger nytt logistikcenter

Nu är det klart att vi bygger ett helt nytt logistikcenter i Gårdsten. Byggnationen påbörjas omgående och väntas stå klart till årsskiftet 2015/16. Flytten ger oss möjligheter och förutsättningar att växa och utvecklas då vi samlar alla verksamheter under ett och samma tak, säger Bengt Meyer vd...

GLC möter framtiden med ny VD och flytt

Ett aktivt arbete för att stärka organisationen för framtiden och bli än mer konkurrenskraftig både vad gäller resurser och medarbetare pågår för fullt hos GLC. Nu är det också klart vem som blir ny VD och den som ska leda arbetet med den planerade flytten.
Bengt Meyer, idag tillförordnad...

GLC kör varvet när andra springer

Vi är glada över att åter fått förtroendet att lösa transporterna i samband med Göteborgsvarvet – numera världens största halvmarathon och en kulturell fest med 48 deltagande nationer. Över 64 000 löpare är anmälda och de kommer tillsammans att dricka mer än 100 000 liter vatten ur 700 000...

Snabblänkar